Фінансові документи

Інвентаризаційна довідка

Фінансова звітність за І кв. 2020р

Фінансова звітність за 9 м-ців 2020р

Фінансова звітність за 2020 рік

Фінансова звітність за 1 квартал 2021 року

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2021 РІК

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати в тисячах

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності